หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
บุคลากร
 
 
นายอาคม วิศวโภคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องวัวแดง
 
สำนักปลัด
 
นางเสาวลักษณ์ ภูมิสถาน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางรวีวรรณ ชาญธุวอานนท์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายมารุต ดำรงวงษ์สุวินัย
นิติกรปฏิบัติการ


นางจุฑามาศ ถิ่นนุช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายทวีศักดิ์ อสุพล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวณัฐวรรณ คำแสง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


จ่าสิบตรีชัยเดช เตชาวรรธนา
เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางดรุณี ปัญญารัตน์
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมาน จางนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสายพิน พรมมา
แม่บ้าน


นายภาณุ เอี่ยมละออ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประกายเพชร เฉียบแหลม
จนท.งานป้องกันฯ


นายสิทธิชัย ธิมะโน
จนท.งานป้องกันฯ
 
     
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761