หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายอาคม วิศวโภคา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องวัวแดง
โทร : 0810340330
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเสาวลักษณ์ ภูมิสถาน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-6181529


นางกมลกร ทองชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0867826996


นายอภิชาติ เกษอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819515674


นางสาวปิยะมาศ เทพพรบัญชากิจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0804950707
 
     
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761