หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกบุคลากร [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761