หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [ 20 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 24 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 12  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 141  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกบุคลากร [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการให้ผู้ได้เสียมีส่วนร่วม [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761