หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤาภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761