หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤาภาคม 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 7 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2   
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761