หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 65 [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสำนักตรวจเงินจังหวัดเชียงใหม่รับรอง) [ 22 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 140  
 
ประกาศสำเนารายงานแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕64 ดัง [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ กันยายน 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761