หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศสำเนารายงานแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕64 ดัง [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ กันยายน 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761