หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายงานการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสำนักตรวจเงินจังหวัดเชียงใหม่รับรอง) [ 22 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศสำเนารายงานแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕64 ดัง [ 17 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ กันยายน 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761