หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 103  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินงาน ทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 112  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 160  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลร้องวัวแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 192  
 
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 121  
 
วินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (1) [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2560 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-2-1 [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761