หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ที่ ๒๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ที่ ๓๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 19 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล คำสั่ง - [ 3 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761