หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 15 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำจำ [ 15 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ [ 15 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้องวัวแดง [ 15 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการับจ่ายพัสดุประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)  
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761