หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร สูง 5.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  20 มิ.ย. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูงจากพื้นถึงช่องระบายควัน 14.35 เมตร พร้อมลาน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  20 มิ.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบจำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  15 มิ.ย. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบจำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)   15 มิ.ย. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  7 มิ.ย. 2565 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มิ.ย. 2565 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง   26 พ.ค. 2565 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคาและขอบเขตงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะ บ้านใหม่หมู่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 16 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 บ่อ วงเงินจำนวน 94,000.-บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)   24 พ.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางและขอบเขตงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ริมถนนสายหลังวัดบ้านใหม่ - แม่น้ำออน (ชม.ถ181 – 014) บ้านใหม่หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย วงเงินจำนวน 213,700.-บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)   24 พ.ค. 2565 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางและขอบเขตงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะ บ้านใหม่หมู่ 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 บ่อ ลำเหมืองสาธารณะ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย วงเงินจำนวน 259,000.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)   24 พ.ค. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์ จำนวน 1 คัน   19 พ.ค. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงม้าเหนือหมู่ 8 เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 83 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย   11 ก.พ. 2565 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   - อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -  3 ม.ค. 2565 79
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761