หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  11 ส.ค. 2565 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยวิกฤติระยะกลาง (IMC)  16 มิ.ย. 2565 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด  6 มิ.ย. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๕  26 พ.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  25 พ.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  24 พ.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ที่ ๕๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  23 พ.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ที่ ๐๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน  23 พ.ค. 2565 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ที่ ๐๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  23 พ.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  23 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  20 พ.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  20 พ.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  20 พ.ค. 2565 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761