หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รู้รับมือ ภัยพิบัติ ดำเนินชีวิตปลอดภัย   20 ก.ย. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคพิษสุนัขบ้า Rabies ภัยร้ายใกล้ตัว   1 ก.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทั่ศน์วงจรปิดความคมชัดสูง CCTV FULL HD องค์การบริหารส่วนจังหวัดเซียงใหม่ ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑ อำเภอ  23 ส.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ.2565  23 ส.ค. 2565 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ผลิตภัณฑ์สินค้าประจำตำบลร้องวัวแดง”   10 ส.ค. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕  10 ส.ค. 2565 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒  5 ส.ค. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประกวดราคาของโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง วงเงินงบประมาณจำนวน 1,290,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  4 ส.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)   1 ส.ค. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสร้องวัวแดง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสุกร เฟรนซ์-ฟาร์ม  29 มิ.ย. 2565 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ยกเลิกประกาศ แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสุกร เฟรนซ์-ฟาร์ม  29 มิ.ย. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยวิกฤติระยะกลาง (IMC)  16 มิ.ย. 2565 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การบังคับใช้มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด  6 มิ.ย. 2565 61
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761