หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 


 
กิจกรรมเข้าแถวพร้อมกับมอบนโยบาย no gift policy  
 

นายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง นําทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส ผู้บริหารทุกระดับดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ
ในเทศกาลปีใหม่ และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในเทศบาลนครอ้อมน้อย และปลูกฝังจิตสํานึกให้เป็นคนดี มีค่านิยม ในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลนครอ้อมน้อย แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2566 เวลา 12.37 น. โดย คุณ ณัฐกานต์ เตชะลือ

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761