หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
  
ประกาศประกวดราคาของโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง วงเงินงบประมาณจำนวน 1,290,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)  
 

ประกาศประกวดราคาของโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้าบ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง วงเงินงบประมาณจำนวน  1,290,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 12.43 น. โดย คุณ ณัฐกานต์ เตชะลือ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761