หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  
 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง(ปรับปรุงครั้งที่ ๔ )

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2565 เวลา 11.48 น. โดย คุณ ณัฐกานต์ เตชะลือ

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761