หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสาร
 
 

 
การจดทะเบียนพานิชย์  
<<
>>
X
ขั้นตอนการจดทะเบียน
คําช ี้ แจง การจดทะเบยนพาณ ี ชยิ ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบ พค30
ค ำขอเกี่ยวกับกำรประกอบทะเบียนพำณิชย์ ( จดใหม่)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 11.27 น. โดย คุณ ณัฐกานต์ เตชะลือ

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761