หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 41
 


 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 34
 
 
     


 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการประชุมสภา อบต.ร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 23 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 46
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 52
 
 
     


 
ประกาศสภาองค์การบริทารส่วนตำบลร้องวัวแดง รื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวั สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 33
 


 
การเสนอญัตติและตั้งกระทู้ถาม [ 1 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 45
 
 
     


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 99
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 92
 
  (1)     2      3   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761