หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวกิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ 11 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 วันที่ ๒๓ ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 31
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี 2565 วันที่ ๑๖ ธันวาคม 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
แผ่นพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 8 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 74
 


 
ประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง ครั้งที่ 1/2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]  
อ่าน: 93
 
 
     


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 108
 


 
พมจ.เชียงใหม่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม [ 23 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 129
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761