หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
นายไกรสร มหาวรรณ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร้องวัวแดง
โทร : 0961789421
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายณรงค์ เมืองแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 0846085591


นายประชัน หย่องฮวย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 0992360443


นายณัฐนน หน่อพุธ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 0811637575


นายโอฬาร อินทนนท์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 0948301972


นายสมบูรณ์ ใจด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 0932825668


นายประดิษฐ อินจร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
0861827558


นายชัย พิศแสวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 0810201248


นายสุนทร กันธาหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 0849431735


นายปฐมพงศ์ ปณชัยธนวงศ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 0813668422


นายอุดม หมื่นชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
โทร : 0897010611
 
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761