หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือ
ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผล
การดำเนินงานกับเป้าหมาย
   
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
  ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
อปท. (e-plan)
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน
อปท. (ELE)
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
   
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
   
  ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
  ระบบบัญชีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและเมินผลของ อปท.(e-plan)
  ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
  งานควบคุมภายใน
   
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
Competency ของบุคลากร ทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและ
ที่บุคลากรทุกคนมีอยู่
ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลกรอย่างครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
   
  ข้อมูลด้านมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency
   
  ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (Ihr)
   
ระบบสารสนเทศที่สามารถ Share ข้อมูล
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรได้
 
  เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE
ระบบสนเทศมาตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
(เช่นการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
และผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิต
หรือต้นทุนการให้บริการ)
 
  LINE official
  E-Mail : rongwuadang2563@gmail.com
  เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง
  e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
   
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้้
   
  เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง
  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE
  เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง
  FACEBOOK อบต.ร้องวัวแดง
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รางบริการประชาชน หมายเลขครุภัณฑ [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธ [ 29 พ.ย. 2566 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 96 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 110 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 364 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
     
     
 
ชม 0023.6/ว1034  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.6/ว36928  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม.0023.6/ว1035  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.6/ว36931  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รุ่นที่ 1  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ผชม0023.6/ว36925  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม.0023.6/ว36924  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม 0023.2/36835  เรียน อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 137 กลับต้นสังกัด  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม 0023.2/ว36832  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกคร  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม 0023.2/ว36831)  เรียน อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.1/ว1030  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.1/ว36771  เรียน นายอำเภอแม่วาง สันกำแพง สะเมิง แม่แตง จอมทอง ดอยหล่อ สันป่าตอง หางดง เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม 0023.6/ว 1032  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสุขภาพดี (Healthy City)  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.3/ว36803  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง (ยกเว้นเทศบาลเมืองต้นเปา) เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
  ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง แจ้ง อปท. รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม ฯลฯ  [ 28 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.3/ว36790  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.1/36757  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอฝาง นายอำเภอสารภี นายอำเภอหางดง นายอำเภอสันป่าตอง นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด นายอำเภอเชียงดาว นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุ  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
ชม0023.6/36564  เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
ชม.0023.6/ว36629  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area)  [ 27 พ.ย. 2566 ]  
ชม 0023.3/ว36539  เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ นอ.เชียงดาว นอ.ดอยสะเก็ด นอ.ฝาง นอ.พร้าว นอ.แม่แตง นอ.แม่ริม นอ.แม่วาง นอ.แม่อาย นอ.เวียงแหง นอ.สารภี นอ.หางดง นอ.อมก๋อย นายก ทน.ชม และนายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล  [ 24 พ.ย. 2566 ]  
     
     
 
อบต.ร้องวัวแดง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกการให้ความช่วยเหลือนั [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่นะ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การติดตั้ง [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
อบต.ร้องวัวแดง ✨วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล🗣️ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ยั้งเมิน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ในการพิจารณาร่างแผนการดำเน [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
อบต.ยั้งเมิน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านทับ จัดฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.ยั้งเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน จักตกแต่งบริเวณสำนักงานเนื่องในวันลอยกระทง [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านทับ ประชุมหารือวางแผนการจัดทำแผนแม่บท แผนระดับชุมชน master plan [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.ศรีดงเย็น เปิดทำการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : O [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (พนักงานจ้าง ตำ [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
ถนนไม่ได้มาตรฐาน ม.9 (ซอยกำนัน) (29 ก.ค. 2566)    อ่าน 151  ตอบ 0  
ต้องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (12 พ.ค. 2566)    อ่าน 219  ตอบ 3  
สอยถามเงินเด็กแรกเกิด (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 122  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ยั้งเมิน จ้างซ๋อมแซมรถบรรทุกหกแบบเทท้าย (หกล้อ) หมายเลขทะเบียน 82-8171 เชียงใหม่ หมายเลขค [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รางบริการประชาชน หมายเลขครุภัณฑ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ซุ้มประตูโขงขององค [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยน ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งค-๘๑๔๒ เชียงใหม [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รถจักร [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)องค์การบริ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon G๒๐๑๐ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตการประกอบการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย สำหรับโครงการ [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษ [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.อมก๋อย จ้างจ้างเหมาจัดพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งฯ ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม [ 27 พ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง เช่าจ้างเหมาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใ [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้อง [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริการประชาชน ณ ศูน [ 24 พ.ย. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง เช่าจ้างเหมาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใ [ 24 พ.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761