หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
“องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน”

วิสัยทัศน์ อบต.ร้องวัวแดง
ศาสนสถานในตำบลร้องวัวแดง

Religious place Of Rongwuadang Subdistrict
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในตำบลร้องวัวแดง

Rongwuadang Tambon Health Promotion Hospital
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ค่ะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้องทั่วไป แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คำร้องขอตัดกิ่งไม้/ต้นไม้ ในเขตสาธารณะ แจ้งขอความช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ
 
 
คู่มือประชาชน
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำ
การชำระภาษี
แผนที่ดาวเทียม
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ประกาศจากระบบ
e-GP
   
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล้อพร้อมยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเ [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๔๘๕ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ท [ 16 พ.ย. 2565 ]ซื้อสารเคมีดับเพลิงบรรจุถังดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๕ ถัง เพื่อใช้ในโครงการ [ 14 พ.ย. 2565 ]

   
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลป [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
   
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 204 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
     
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
     
     
 
 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์ดีเด่น ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสารภี เรื่อง ขอเชิญผู้รับโล่หรือผู้แทนรับโล่รางวัล ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/36394 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2565)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/36409 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/36410 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/36411 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/36413 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.4/36414 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กัลยาณิวัฒนา ดดอยเต่า ดอยหล่อ แม่ออน แม่อาย สันป่าตอง) เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2565 ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.สันทราย ดอยสะเก็ด จอมทอง สะเมิง สารภี สันกำแพง อมก๋อย แม่ริม แม่แตง กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ฯ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/36415 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.5/36369 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2565  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม. 0023.5/36368 เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.2/ว36416 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่( ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ )  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม 0023.2/ว36418 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
ชม0023.3/36370 เรียน นอ.ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สะเมิง เวียงแหง แม่อาย แม่ออน กัลยาณิวัฒนา) เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566เงินอุดหนุนสำหรับสนับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางกหลวงท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
 เรียน นอ.แม่ริม หางดง เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566เงินอุดหนุนสำหรับสนับการก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  [ 29 พ.ย. 2565 ]    
     
     
 
ทต.แม่นะ วันพุธ ที่30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่นะ ร่ [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น หนังสือขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 คร [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 คร [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศอำเภอไชยปราการ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยวิส [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศอำเภอไชยปราการ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยวิส [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่นะ วันอังคาร ที่29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่นะ จัดโครงการส [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.อมก๋อย [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค3 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านทับ ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2566 (ครั้งที่ 1) [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านทับ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปร [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
     
 
กระดานสนทนา
   
 
เงินสงเคราะห์ศพ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 135  ตอบ 1  
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ (5 เม.ย. 2565)    อ่าน 154  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2565)    อ่าน 191  ตอบ 0  
   
 
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
   
 


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการย้าย ติดตั้ง และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ของกองช่าง จำนวน ๒ รายการ [ 29 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย ๙๓ [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่นะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่นะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ข [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่นะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ข [ 24 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริ [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๑๐๐ แอมป์ เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซ [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๙ บ้านดงป่าสัก ตำบลศ [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๕ บ้านเชียงหมั้น ตำ [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ซื้อวัสดุการแพทย์ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองป่าซาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชย [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปร [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.สันกำแพง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่นะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ชนิดหลายช่อง) พร้อมป้ายโครงก [ 18 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่นะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ชนิดหลายช่อง) พร้อมป้ายโครงก [ 18 พ.ย. 2565 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน [ 17 พ.ย. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งธ 4357 เชียงใหม่ (เปลี่ยนยางนอก,เปลี่ย [ 17 พ.ย. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ล้อพร้อมยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเ [ 17 พ.ย. 2565 ]


อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๔๘๕ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ท [ 16 พ.ย. 2565 ]


อบต.ยั้งเมิน จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขท 9600 เชียงใหม่ (ลูกหมากกันโคลงหน้า,ย [ 16 พ.ย. 2565 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -
 
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
CLICK
ดูทั้งหมด
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 

Chiangmai Art Museum
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ร้องวัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงปลัด
โทร 081-288-2503
 
  Link ที่น่าสนใจ
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761