หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เดิมเป็นสภาตำบล ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลร้องวัวแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
ที่ตั้ง
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ตั้งอยู่ บ้านใหม่ เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,875 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลทรายมูล ,
ตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่
ม.11
ม.9
ม.6
ม.8
ม.5
ม.7
ม.4
ม.3
ม.2
ม.10
ม.1
อำเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลออนใต้ และ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,709 คน
  ชาย  จำนวน 2,718 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61
  หญิง  จำนวน 2,991 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39
มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,801 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 328.10 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านวังธาร 178 161 339 167
2 บ้านใหม่ 173 202 375 187
3 บ้านร้องวัวแดง 295 324 619 304
4 บ้านม่วงเขียว 329 380 709 363
5 บ้านน้ำจำ 117 126 243 114
6 บ้านน้ำจำ 420 444 864 380
7 บ้านร้องวัวแดง 313 356 669 355
8 บ้านม่วงม้าเหนือ 182 230 412 191
9 บ้านม่วงม้าใต้ 239 273 512 236
10 บ้านใหม่ 317 316 633 358
11 บ้านร้อง 155 179 334 146
รวม 2,718 2,991 5,709 2,801
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761