หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/ว29448 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตั้งเเละการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารเเละโทรคมนาคมของ อปท  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/ว941 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเนวทางการจ้างที่ปรึกษา  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/ว29267  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนสำหรับ อปท พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29350  เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/ว29414  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มเเข็งตามเเนวทาง เเผ่นดินธรรม เเผ่นดินทอง ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงเเหง เเม่เเจ่ม ดอยเต่า เเละกัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม นายก ทน.ชม เเละทม.เมืองเเกนพัฒนา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29262  เรียน นายอำเภอสันกำเเพง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.2/ว28807 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย เเละสารภี) เรื่อง เเจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/ว29223  ถึง นายอำเภอจอมทอง สารภี แม่แตง แม่อาย และนายอำเภอฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนฯ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม)  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/ว29227  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/ว29231 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบฯ พ.ศ.2565  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/ว29226  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565ฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/29244  ถึง นายอำเภอพร้าว เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.6/ว29131  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบคระกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่2) พ.ศ.2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/ว939  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเเละองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง เเละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.1/ว29099  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.3/29083 ชม0023.3/29083  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29058 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29057  เรียน นายอำเภอเเม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29056 เรียน นายอำเภอเเม่ริม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29055  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29054  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
ชม0023.5/29053 เรียน นายอำเภอสันกำเเพง เรื่อง ขอเบิกเงินกู้เพื่อเเก้ไขปัญหา เยียวยา เเละฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคม ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,125
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761