หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ศรีดงเย็น   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565
อบต.ยั้งเมิน   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางหน้า-ยางหลัง) กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ยั้งเมิน   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางหน้า-ยางหลัง) กองช่าง ปีงบ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลร้องวัวแดง ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แบตเตอรี่และ SD Card ๓๒ GB สำหรับกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ขนาดกำลัง ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๓๘๘๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ศรีดงเย็น   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร สูง 5.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ร้องวัวแดง 20 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูงจากพื้นถึงช่องระบายควัน 14.35 เมตร พร้อมลาน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 20 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซอย ๑๕ บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าด้านแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565
อบต.ร้องวัวแดง   ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565
อบต.ศรีดงเย็น   จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรเดิม บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๗ (ถนนสายทางหย่อมบ้านฟอลเรสแลนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 179
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761