หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและตรวจเช็ค รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๑๘๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่ใช้ในงานโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขล ๒๖๕๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทเครื่องอัลตราซาวน์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กผ ๕๙๒๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2566 ]สื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ขล ๒๖๕๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761