หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รางบริการประชาชน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ แกลลอน เพื่อใช้เติมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๕๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๓-๖๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon G๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๔-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]เช่าจ้างเหมาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานบริการประชาชน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]เช่าจ้างเหมาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่ตำบลร้องวัวแดงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณลำเหมืองสาธารณะเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณลำเหมืองสาธารณะเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณลำเหมืองสาธารณะเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้สำหรับการเดินทางเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๒ ? ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณงาน ไฟเวทีพร้อมผู้ควบคุมกระแสไฟบริเวณงาน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ร้องพญาวัวแดง บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์พธีงานเปิดงาน ตกแต่งเวทีและจัดเก็บขยะหลังเสร็จสิ้นงาน ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ร้องพญาวัวแดง บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๕๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๓-๖๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมโครงการฉากหลังและเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ ? ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ร้องพญาวัวแดง บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761