หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงและสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง (รวม 12 แห่ง) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.181-006 ถนน สายบ้านร้อง ซอย 6 บ้านดอนมูล พื้นที่ดำเนินการบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงานประเภทเครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานบริการรับส่งผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ มายังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวประเภทเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมราวกันตก ขนาดสูง 1.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร บ้านม่วงเขียวหมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูงจากพื้นถึงช่องระบายควัน 14.35 เมตร พร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีคัดเลือก [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างเข้าเล่มสรุปผลการดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ แบบกระดูกงูพร้อมแผ่นใสปกหน้า - หลัง ของกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่มโพธิ์ทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 181-013 สายร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,014 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [ 15 ก.ย. 2565 ]ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.181-006 ถนน สายบ้านร้อง ซอย 6 บ้านดอนมูล พื้นที่ดำเนินการบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ [ 15 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร สูง 5.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการของเจ้าหน้าที่กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แบบอัดกาวปกสี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ก่อสร้างเมรุ คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูงจากพื้นถึงช่องระบายควัน 14.35 เมตร พร้อมลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 13 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ความยาว 165 เมตร ความสูง 2 เมตร พร้อมประตู 2 บาน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ความยาว 165 เมตร ความสูง 2 เมตร พร้อมประตู 2 บาน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761