หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลร้องวัวแดง ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แบตเตอรี่และ SD Card ๓๒ GB สำหรับกล้องถ่ายภาพยี่ห้อ CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ขนาดกำลัง ๑๒ V ๘๐ แอมป์ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผธ ๓๘๘๐ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำจำ ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร สูง 5.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ร้องวัวแดง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ก่อสร้างเมรุ คสล.หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้ (ชนิดเตาเผาถ่านเตาเดี่ยว) ขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 9.00 เมตร สูงจากพื้นถึงช่องระบายควัน 14.35 เมตร พร้อมลาน คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ซอย ๑๕ บ้านร้องวัวแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าด้านแรงต่ำพร้อมอุปกรณ์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กระเป๋ากู้ชีพพร้อมยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานโดยการจ้างเหมาบริการทำตรายางสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน บ้านน้ำจำ หมู่ ๖ ตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน และรถพ่วงลากจูงเทเลอร์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761