หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา ทำสวน นาปี และนาปรัง
ภูมิอากาศ
 
 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
ภูมิประเทศ
 
 
เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 340 เมตร ลาดเอียงมาทิศตะวันตก และมีคลองชลประทาน เช่น ลำน้ำกวง ลำน้ำแม่ออน เหมืองเปาและเหมืองฮ้อ ไหลผ่านเป็นสายหลักของเกษตรกรสภาพดิน
เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช การเกษตรทุกชนิด
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และ ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
  วัดวังธาร หมู่ 1 บ้านวังธาร
  วัดบ้านใหม่ หมู่ 2 บ้านใหม่
  วัดร้องวัวแดง หมู่ 3 บ้านร้องวัวแดง
  วัดม่วงเขียว หมู่ 4 บ้านม่วงเขียว
  วัดน้ำจำ หมู่ 6 บ้านน้ำจำ
  วัดม่วงม้าเหนือ หมู่ 8 บ้านม่วงม้าเหนือ
  วัดม่วงม้าใต้ หมู่ 9 บ้านม่วงม้าใต้
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
ประเพณีและงานประจำปี
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
  งานของดีอำเภอสันกำแพง ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม
  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณเดือน กุมภาพันธ์
  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประมาณเดือน พฤษภาคม
    ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ได้แก่ เครื่องจักสาร งานศิลปะ ประยุกต์อีกมากมาย และยังมีศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนาฏศิลป์ เช่นการฟ้อนเล็บ รำดาบ ฯลฯ
  ภาษาถิ่น
  ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาพื้นเมือง
 
การศึกษาในตำบล
 
   
  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องวัวแดง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดร้องวัวแดง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำจำ
  โรงเรียนรวมศูนย์วัดร้องวัวแดง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัดน้ำจำ จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761