หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
Rongwuadang Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
กิจกรรม
 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายสวัสดิ์ ขัติกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ร้องวัวแดง
โทร : 0616869988
 
นายสำราญ สมณะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
โทร : 0895549976
นางสาวนันทิกา ฟองจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
โทร : 0962827928
 
นายดิฐาพัชร์ ชูหิรัญสวัสดิ์
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
โทร : 0637913888
 
" องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง
เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน "
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-332-761